Üye Girişi | Üye Ol!
Kadın Sağlığı

Çocuk Sağlığı

Erkek Sağlığı

Sağlıklı Yaşam

Genel Sağlık

Hastalık Rehberi

Sağlık Teknolojileri

Ana Çocuk Sağlığı

Bel Fıtığı


Arkadaşlarını Davet Et
A-Z'ye Kişisel Bakım RehberiARTRİT

Artrit için uyarıcı bulgular şunlardır:

   Bir veya daha fazla sayıda eklemde şişme.

   Uzamış sabah tutukluğu.

   Herhangi bir eklemde te kr arlayan ağrı ya da hassasiyet.

   Eklemi normal olarak haraket ettirememe.

   Eklemde belirgin kızarıklık ve ısı artışı.

   Eklem ağrısı ile ilişkili açıklanamayan ateş, kilo kaybı veya zayıflık.

Bu bulgulardan herhangi birisi yeni gelişir ve 2 haftadan uzun sürerse dik­katli tıbbi değerlendirme yapılmalıdır. Sorunun düzgün tedavisi için basit ağrı­ların ve romatizmanın artritten ayırt edilmesi gerekir. 

Artritin bir çok sebebi vardır. Bu eklemlerinizdeki yırtılma ya da hasardan kaynaklanabileceği gibi(osteoartrit) travma, yangı, infeksiyon ya da bilinmeyen bir sebepten gelişebilir. Yangının neden olduğu çoğu eklem hastalığı artrit ola­rak adlandırılır(Yunanca arthron=eklem, ih's=yangı).

 Bu bölümün geri kalanında artritin en sık formu olan osteoartritin yönetimi anlatılmaktadır. Tedavi için verilecek olan bazı tavsiyeler artritin diğer formla­rına da uyarlanabilir. Diğer artrit formları için doktorunuza başvurunuz.

Egzersiz

Artrit tedavisinde zamanla egzersiz en etkin tedavi seçeneği haline gelmiştir. Düzelme sağlayabilmek için egzersiz düzenli yapılmalıdır. Bu nedenle doktoru­nuza başvurmalı ve düzenli bir egzersiz programına başlamalısınız.

Bunun yanında genel fizik durumunun iyi olması istenilen bir durumdur. Bu aynı zamanda esnekliğin, gücün ve dayanıklılığın sağlanması demektir. Bunun­la birlikte egzersiz, eklemlerinizi daha fazla hasardan korur, tutukluğu azaltır ve ağrıyı en aza indirir. 

Değişik tipte egzersizlerin değişik hedefleri vardır. Rahatlatma için ROM (range of motion) egzersizleri yapılır. Şiddetli osteoartritte ROM egzersizleri ağ­rıya yol açabilir. Doktorunuzun ya da fizik tedavi uzmanınızın önerisi olmadan ağrılı noktadan daha ileri gitmeyiniz. 

Büyük kas gruplarını 15-20 dakika boyunca hareket ettirmek, kasları güçlen­dirmek ve dayanıklılık sağlamak için yapılabilecek esas şey, aerobik egzersizdir. Eklem üzerine düşük ve orta derecede yük bindirecek aerobik türü egzersizlere en iyi örnekler yürüme, bisiklet sürme, yüzme ve dans etmedir. 

Ekstra kilonuz fazla ise hareket etmek daha zor olacaktır. Böylece osteoartri­tin en sık görüldüğü sırt, kalça, diz ve ayak bölgelerine fazla yük binecektir. Aşı­rı kilonun osteoartrit yaptığına dair pozitif kanıt yoktur fakat obezite açıkça be­lirtileri kötüleştirir.

Artritin S

Sebep ve sıklık

Sıklıkla bazı eklemlerde yır­tılma ve travma ile ilişkili­dir. Enzimler arasındaki dengesizliğe bağlı olabilir. 50 yaş üzerindekilerde sık­tır, eklemde travma olmadı­ğı ya da metabolik bozukluk olmadığı sürece gençlerde nadir görülür.

Belirtiler Osteoartrit

  Kullanıma bağlı eklem ağrısı

  Hava değişikliği sonucu ek­lemde rahatsızlık

  Eklemde şişme ya da büküle-bilme kaybı

  Parmak eklemlerinde kemik­si çıkıntılar

  Sıkça ağrı, kızarıklık ve sey­rek olarak da ısı artışı görü­lür.

Ne kadar ciddidir?

Şiddeti hastanın yaşma ve tutulan eklemlere bağlıdır. Ağrı gelip geç­mesine rağmen hastalık hep

ora­dadır. Bazı vakalarda sakat bırakı­cı etkiler olabilir. Kalça ve diz ekle­mi cerrahi düzeltme

gerektirecek kadar etkilenebilir.

Romatoid artrit inflamatuar artritin en sık formudur*. En sık 20-50 yaş arası görülür. Sıklıkla bağışıklık sistemin eklemi örten kıkırdak ve ke­mik dokusuna saldırması ile oluşur.

Romatoid Artrit

  El ve ayaklarda küçük eklem­lerde ağrı ve şişme.

  Özellikle dinlenme sonrası veya sabahları şiddetli ağrı veya tutukluk.

  Ataklar sırasında tutulmuş eklemler şiş, ağrılı ve sıcaktır.

Artritin en çok sakat bırakan bi­çimlerindendir. Sıklıkla eklemler­de deformasyon yapar. Bazı hasta­larda tutulmuş eklemlere bağlı kaslarda güç kaybı ile beraber ateş ve terleme görülür. Sıklıkla kr o­niktir.

İnfeksiyöz ajanlar bakteri, mantar ve virüsleri içerir. Cinsel yolla bulaşan hasta­lıkların komplikasyonu ola­bilir. Herkeste görülebilir.

İnfeksiyöz Artrit

  Özellikle diz, omuz, kalça, ayak bileği, dirsek, parmak veya el bileği gibi çok sayıda eklemde ağrı ve tutukluk

  Çevre dokularda kızarıklık ve ısı artışı

  Ateş, titreme ve halsizlik

  Döküntü görülebilir

Çoğu vakada infeksiyonu ile ilgili doğru tanı ve tedavi, hızlı ve tam iyileşme ile sonuçlanır.

Eklemde ürat kr istalleri olu­şur. Çoğu hasta 40 yaş üzeri erkektir.

Gut

  Gut, sıklıkla ayak baş parmak tabanı olmak üzere diz ve ayak bileği gibi diğer eklem­leri de tutabilen tek bir ek­lemde ani başlayan ağrı ile karakterizedir.

   Şişlik ve kızarıklık görülebilir.

Akut atak etkin olarak tedavi edi­lebilir. Atak geçtikten sonra eklem normale döner. Ataklar te kr ar ede­bilir ve kandaki ürat seviyelerini düşürmek ile önlenebilir 

* İnflamatuar artritin diğer ölçümleri psoriasisli hastalarda özellikle parmak ve ayak eklemlerinde gö­rülen psoriatik artrit, sıklıkla cinsel yolla bulaşan ve eklemlerde ağrı, penil akıntı, gözde ağrılı infla-masyon ve dökülme ile karakterize olann infeksiyon sonrası; omurga eklemlerini ve bazen el ve ayakları tutabilen ve ileri evrelerde tutuk, esnek olmayan omurga ile karakterize ankilozan spondi-littir.

Medikal Tedavi

Aşağıda osteoartrit tedavisinde en sık kullanılan reçeteye tabi olan ve reçetesiz satılan ilaçlar anlatılmaktadır

Asetaminofen. Bu reçetesiz ilaç ağrıyı giderir ve ilacın midenize olan yan et­kisi azdır. İnflamasyona etki etmez, fakat osteoartritin ağrısı sıklıkla mekanik problemlere bağlı olduğu için çoğu zaman iyi bir seçenektir.

NSAİİ. Kısaltma steroid olmayan anti inflamatuar ilaçlar anlamına gelir. Bunlar, aspirin, ibuprofen, naproksen ve ketoprofendir. Doktorunuz sizin için uygun dozu ayarlayacaktır, çünkü dozaj fark yaratır. Her dört saatte bir 2 tablet alındığında aspirin ağrıyı geçirebilir. Bu doz enflamasyon için hafta­da bir ya da ikidir. Aspirin dışı diğer NSAII’lar daha az yan etkiye sahip olup daha pahalı olabilirler.

COX-2 İnhibitörleri. Bu sınıf ilaçlar NSAII’lara benzer. COX-2 inhibitörleri enflamasyon ve ağrıyı tetikleyen bir enzimin üretimini bloke ederler. Bu ilaç­lar gastrointestinal irritasyon ve kanama gibi yan etkilere yol açmadan ağrı­yı gidermek için üretilmişlerdir.

Kortikosteroidler. Adrenal bezlerinizde yapılan bir hormona benzer. Yakla­şık 30 tipi mevcut olup en sık olanı prednizondur. Doktorlar osteoartrit için oral steroid vermezler fakat bazen eflame olmuş bir ekleme kortizon enjekte edebilirler. Bu ilacın sık kullanımı eklem hastalığını arttırabilir. (hızlandıra­bilir) bu nedenle injeksiyonlar sınırlı olmalıdır.

Dikkat Uzun süre kullanıldığında çoğu reçetesiz ağrı kesici ve anti-inflamatuar ilaç mide-bağırsak örtüsünü tahriş ederek ülserlere ve şiddetli kanamalara yol açabilir.

Ağrı Tedavisinde Diğer Yöntemler

Doktorunuzdan ya da fizik tedavi uzmanınızdan aşağıdaki tedaviler hakkında bilgi alınız.

  Isı. Isı, ağrılı eklem etrafındaki kasları gevşetebilir. Sıcak su, parafin banyo­su, elektrik, sıcak poşet ya da lamba ile yüzeysel ısı uygulanabilir. Fakat ya­nık oluşmaması için dikkatli olunmalıdır. Derin penetrasyon için fizik teda­vi uzmanı ultrason ya da kısa-dalga diatermi kullanabilir.

  Soğuk. Lokal anestezi yapar. Kas spazmlarını da azaltır. Kasların sürekli ay­nı pozisyonda tutulmasından kaynaklanan ağrının azaltılmasında soğuk po­şet uygulaması yapılabilir.

  Sargı. Sargılar zayıf, ağrılı eklemleri hareket sırasında koruyup destekler ve gece hastaların rahat uyumasına yardımcı olabilir. Sürekli uygulama kasları zayıflatıp fleksibiliteyi azaltabilir.

  Gevşeme. Hipnoz, görsel temas, derin nefes, kas gevşemesi ve diğer teknik­ler gibi gevşeme teknikleri ağrıyı azaltabilir.

   Glukozamin Destekleri. Gittikçe popüler olmaktadır. Bu reçetesiz diet des­teklerinin faydalı olduğuna dair kanıtlar mevcuttur. Fakat bunları seçerken dikkatli olmak gerekir.

   Diğer Teknikler. Hafif egzersiz, kilo takibi, ayakkabı şekillendiriciler gibi or-totikler, koltuk destekleri gibi yürümeye yardımcı aletler, kasların kuvvet­lendirilmesi, eklemler üzerine olan basıncı azaltarak ağrıyı giderirler. 

Eklemlerin Korunması

Düzgün vücut mekaniği en az düzeyde gerilme ile hareket etmenize yardımcı olur. Fizik tedavi uzmanı, stresi azaltıp enerjiyi korurken eklemleri koruyacak teknikler ve cihazlar hakkında bilgi verebilir. Yapılabilecek değişiklikler şunlardır: Parmak eklemlerini zorlayacak tutma hareketlerinden kaçınınız. Kavanoz kapağını açarken sıcak su kullanın ve basıncı avucunuza verin veya bir aça­cak kullanın. Eklemlerinizi çevirmeyin ya da zorlamayın. 

  Bir objenin ağırlığını çok sayıda ekleme paylaştırın. Örneğin ağır bir obje kal­dırırken her iki elinizi de kullanın.

  Periyodik olarak gevşeme ve gerinme hareketleri yapın.

  Kötü duruş ağırlık dağılımında dengesizlik yaparak kas ve bağların gerilme­sine yol açabilir.

  Gün içerisinde en güçlü kaslarınızı ve en büyük eklemlerinizi kullanın. Ağır camlı bir kapıyı iterek açmak yerine yaslanarak açınız. Bir objeyi alırken diz­lerinizi kırın ve sırtınızı dik tutun.

   Özellikle de mutfakta el işlerini kolaylaştıracak özel aletler mevcuttur. Bun­ları tercih ediniz. 

Faydası Kanıtlanmamış Tedavilere Rağbet Etmeyin

Faydası kanıtlanmamış artrit tedavisi uygulayan her 10 kişiden biri, ciddi yan etki ile karşılaştığı­nı bildirmektedir. Bazı popüler yanlış inanışlar şunlardır: 

  İnek karaciğeri yağı, tutuk eklemlerin çö­zülmesini sağlar. Mantıklı gibi görünebilir fakat vücudunuz diğer bütün yağlar gibi bundan da fayda görmeyecektir. Bununla birlikte A vitamini ve D toksisitesi gelişebilir.

  Bazı besinler allerjik artrit yapar.

Besin allerjisinin artrit yaptığı yönünde bir kanıt yok­tur. Domates ya da diğer besinlerden kaçına­rak artriti engelleyemezsiniz. Balık yağı inflamasyonu azaltır. Romatoid artrit zerine yapılan çalışmalar balık yağın­daki omega 3 yağ asitlerinin, inflamasyonu kı­sa süreli olarak geçirdiğini göstermiştir. Fakat bu etki için günde 15 kapsül alınması gerekli olup bunun güvenilirliği bilinmemektedir. Bu nedenle tavsiye edilmemektedir.

Uygulamalar Tümü
Bebeğimi Bekliyorum-BetaBebeğimi Bekliyorum-Beta
Çocuğum BüyüyorÇocuğum Büyüyor
Beden Kitle Endeksi (BMI)Beden Kitle Endeksi (BMI)

Uzmanlarımız Tümü
Uzm. Dr. Yiğit Özer Tiftikcioğlu Uzm. Dr. Yiğit Özer Tiftikcioğlu
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi       
Dr. Ferda Altürk Dr. Ferda Altürk
Pratisyen | Pratisyen
Uzm. Dr. Nizamettin Selçuk Yelgeç Uzm. Dr. Nizamettin Selçuk Yelgeç
Kardiyoloji    

Gruplar Tümü
Güzel Yarınlar İçin Güzel Yarınlar İçin
Diyabeti Yönetiyoruz Diyabeti Yönetiyoruz
İkinci Bahar İkinci Bahar
Sağlık 365 SEISSağlık 365 SIEMENSSağlık 365 Sağlıklı Yaşam DergisiSağlık 365 Siemens AkademiSağlık 365 Sirius BilişimSağlık 365 Sports InternatioanlSağlık 365 T.C Yeditepe ÜniversitesiSağlık 365 The LifeCoSağlık 365 Türk Kalp VkfıSağlık 365 Türkiye Halk Sağlığı KurumuSağlık 365 Uzman TVSağlık 365 Yeditepe Üniversitesi Göz HastalıklarıSağlık 365 Yeditepe Üniversitesi HastanesiSağlık 365 Aile Hekimliği EnstütüsüSağlık 365 Akademik Geriatri DerneğiSağlık 365 Allen CarrSağlık 365 Anadolu HastanesiSağlık 365 DataportSağlık 365 Dünyagöz HastanesiSağlık 365 Eczacıbaşı Evde BakımSağlık 365 Este 7 Estetik BirimiSağlık 365 Güneş Tıp KitabeviSağlık 365 Hacettep ÜniversitesiSağlık 365 Ilaç Endüstrisi İş Verenler SendikasıSağlık 365 Infinity TeknologySağlık 365 IntelSağlık 365 Madalyon Psikiyatri MerkeziSağlık 365 Medical ParkSağlık 365 MedyaSoftSağlık 365 Memorial Sağlık GrubuSağlık 365 PancomSağlık 365 PromedSağlık 365 RNASağlık 365 RdayolojiOnline
Saglik365 sitesinin içerik ve platform yönetimi Done İletişim ve Bilgi Sistemleri A.Ş. tarafından yürütülmektedir

Ana Sayfa | Sağlığım | Hakkımızda | Üye Girişi | SSS
Bu site en iyi 1024x768 veya üstü çözünürlükte ve Internet Explorer 7.0 Tarayıcı ile izlenebilir