Üye Girişi | Üye Ol!
Anasayfa | Genel Sağlık | Aile Hekimliği

Toplumsal ve Bireysel Sağlık İçin Aile Hekimliği

Kişileri ve aileleri, içinde yaşadığı toplumun bir parçası olarak ele alan, yaş, cinsiyet ve hastalık ayırımı yapmaksızın kesintisiz, bütüncül sağlık hizmeti sunabilen hekim aile hekimidir.

Kategorisi: Aile Hekimliği
Bu içeriği paylaş : Share/Save/Bookmark

Kaynak: Prof.Dr. Yıldız Tümerdem
Tarih:11.04.2009 04:18


Aile Hekimliği Tanımı;

Bireylere ve ailelere sürekli ve çok yönlü sağlık hizmeti veren, klinik bilimler ve davranış bilimleriyle birlikte davranan, tüm yaş gruplarını, her iki cinsiyeti, tüm sistemleri ve hastalıkları içine alan uzmanlık alanına “Aile Hekimliği” denilir.

Aile Hekimi Tanımı;

Kişileri ve aileleri, içinde yaşadığı toplumun bir parçası olarak ele alan, yaş, cinsiyet ve hastalık ayırımı yapmaksızın kesintisiz, bütüncül sağlık hizmet sunabilen hekime;  “Aile Hekimi” denilir.

Uluslar arası Aile Hekimliği Birliği (WONCA) nin 2002 yılı bildirgesine göre;

Aile Hekimliği; kendine özgü eğitim içeriği, araştırması, kanıt temeli ve klinik uygulaması olan akademik ve bilimsel bir disiplin ve birinci basamak yönelimli klinik bir uzmanlıktır.

Aile Hekimliğinin Amaçları;

 • Erken tanı ve tedaviyi sağlamak,
 • Hastalık ve Sağlık konularına; Fiziksel etmenlerin yanı sıra, Toplumsal(Sosyal) ve Ruhsal etmenleri de göz önüne alarak yaklaşmak,
 • Sağlık ile ilgili konularda ilk değerlendirmeyi yapmak( ilk basamak sağlık Hizmeti)
 • Süreğen(Kronik) hastalıklarda sürekli bakım ve tedaviyi sağlamak,
 • Süreğen(kronik) hastalıkları olan bireyleri izlemek,
 • Hastalarla uzun soluklu, sürekli, ilişki kurarak onları izlemek,
 • Birinci basamakta verilmesi gereken bireye yönelik koruyucu hizmetleri, toplumla paylaşmak( topluma sunmak),
 • Bireylerin yaşam niteliklerini(kalitelerini), sağlık düzeylerini geliştirerek,  toplumsal gelişmeye katkı sağlamak.

Aile Hekimliği yalnızca bir sağlık hizmet sunum modeli midir?

 • Aile hekimliği yalnızca bir sağlık hizmet sunum modeli değildir.
 • Aile hekimliği uygulamaları; birinci basamak sağlık hizmetlerinin( önleyici hekimlik hizmetleri) sunumu için de model oluşturabilir.

 Aile Hekimliğinin Önemi ve Aile Hekimliği Uygulaması;

Dünya Sağlık Örgütü(WHO) sağlığı şöyle tanımlar; Sağlık; yalnızca bireysel olarak hastalık ve organların engeli olmama anlamına gelmez. Sağlık; toplumsal-sosyal, ruhsal- akılsal tam bir iyilik halidir.

Aile hekimliği uygulamasında da bu tanımdan yola çıkılarak hizmet ve eğitim verme ilkesi benimsenmiştir. Böylece;

 • Sağlık hizmetinin aile bireylerinin tümüne sunulması sağlanır.
 • Bireyler, içinde yaşadıkları aile ortamında değerlendirilir. Böylece sağlığın yalnızca hastalık ya da organ engelinin ( sakatlığın)  yokluğu demek olmadığı, aynı zamanda toplumsal(sosyal) ve ruhsal(akılsal) tam bir iyilik hali olduğu gerçeği ile hareket edilmiş olunur. Bu hizmet modeline göre davranış, WHO’ nun tüm dünyanın kabul ettiği tanımı ile de uyumludur.
 • Bireylere ve onların ailelerine sağlık ile ilgili konularda danışmanlık yapma ve eğitim verme fırsatı sağlanmış olur.
 • Aile bireylerini, sürekli olarak, yakından tanıyan bir hekim aracılığı ile topluma ve bireylere, sağlık hizmeti sunma olanağı sağlanır.
 • Hastalık ve bozukluklar erkenden tanınır. Sağlığa zararlı etkisi olan her türlü davranışın değiştirilmesi( içinde töresel ve yöresel yanlış davranışlar da olabilir) yolunda, sürekli bilgilendirme ile gerçek bir sağlık eğitimi programı uygulanır. 
 • Bireyin hekime daha fazla güven duyması sağlanır. Hekimini daha iyi tanımasını sağlar. Aile bireylerinin, sağlıkla ilgili rahatlaması da sağlanmış olur. Hasta ve hekim ilişkisi de daha başarılı olur.
 • Birinci basamakta çözülemeyen sağlık sorunları için ikinci basamağa (yataklı tedavi kurumları olan devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ya da sağlık hizmeti veren yataklı özel kuruluşlara sevk olanağı sağlar. İkinci basamak kurumlarında-kuruluşlarında hastaların yalnızca tedavisi değil izlenme güvencesi de sağlanır.
 • Aile hekimliği uzmanlığında;  Tıp Fakültesi Diploması almaya hak kazanmış olan hekim,  3 yıl süreyle, toplum bireyleri için; önleyici- tedavi edici ve rehabilite edici hizmet için gerekli uzmanlık eğitimini tamamlar. Bu eğitim;  hekime bilgi ve deneyim artışı kazandırır, sağlıkla ilgili olaylara güvenilir tanı koymasına ve tedavi düzenlemesini sağlar.

Aile Hekimliğinin Temel Özellikleri;

 • Sağlık sistemiyle, ilk adım ( ilk temas) noktasını oluşturur.
 • Tüm uzmanlık alanları ile birlikte çalışma olanağı sağlanır.
 • Hizmette Kolay ulaşabilirlik ve Süreklilik sağlanacaktır.
 • Toplumsal, Ailesel ve Bireysel sağlık hizmetleri birlikte verilir.
 • Gizlilik ve Yakınlık ilkesine göre davranılır.
 • Sağlık kaynaklarının etkili kullanımı sağlanır.
 • Özgün bir görüşme ve klinik karar verme süreci vardır.
 • Ekip hizmetidir.

 Dünyada Aile Hekimliği Uygulamaları;

 Dünya’da Aile Hekimliği Uygulaması olan ülkeler; İngiltere, İrlanda, Portekiz, Norveç, Küba, Hollanda, Almanya, Kanada ‘da aile hekimliği uygulanmaktadır.

Türkiye’de Aile Hekimliği ile İlgili Düzenlemeler ve Yapılanmalar

 • 1947 yılı;  genel tıp uzmanlığı uygulaması( pratisyen hekimlik)
 • 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin sosyalleştirilmesi yasası. İlk Uygulama 1963 yılında Muş ilinde başlatıldı. Prof. Dr. Nusret Fişek yönetiminde. Sağlık Merkezleri, Sağlık Ocakları, Sağlık Evleri. Sevk Zinciri oluşturulması.

(Ülke Genelinde Uygulama-1980li yıllarda. )*

 • 1983 Yılı; TUT
 • 1984 Yılı; Gazi Ü. Tıp Fak. Aile Hekimliği
 • 1985 Yılı;  Eğitim Hastanelerinde uzmanlık eğitimi
 • 1990 Yılı; AHUD (TAHUD – 1998)
 • 1993 Yılı; YÖK kararı
 • 1993 Yılı; Trakya Üniversitesi Uygulaması
 • 1994 Yılı; ilk AH akademisyen
 • 1994 Yılı; Aile Hekimliği Pilot Uygulama Merkezleri ( Ankara, Bursa, Adana, İzmir)
 • 1993 Yılı; Ulusal Aile Hekimliği Kongreleri
 • 1997 Yılı; Türkiye aile Hekimliği dergisi
 • 2001 Yılı; Ulusal Aile Hekimliği Günleri
 • 2008 Yılı;  Wonca ( Dünya Aile Hekimleri Birliği)

Dünyada Aile Hekimliğinde Önemli Dönüm Noktaları;

 • Peabody
 • 1952 Genel Pratisyenler Koleji
 • Willard Komisyon Raporu
 • Millis Raporu
 • Amerikan Aile Hekimliği Board
 • Leuvenhorst Tanımı
 • Alma Ata konferansı (1978)
 • Avrupa Birliği Kararları
 • Ontario Toplantısı

* 1980 yılında İstanbul tıp fakültesinde toplum hekimliği bilim dalı kurarak, Avcılar, Halkalı, Mahmutbey, Arnavutköy, Kemerburgaz’da sağlık ocakları, sağlık evleri kurdum ve yönettim.İçerik Öner - Sağlık 365
Diğer Haberler
Başkentte aile hekimliği başlıyor
Ankara'da Aile Hekimliği Uygulaması
Aile Hekimliği Uygulaması
Uygulamalar Tümü
Oyunla İlkyardım EğitimiOyunla İlkyardım Eğitimi
Çocuğum BüyüyorÇocuğum Büyüyor
Rehber365 - BetaRehber365 - Beta

Uzmanlarımız Tümü
Dr. Ferda Altürk Dr. Ferda Altürk
Pratisyen | Pratisyen
Uzm. Dr. Hakan Tolga Turgay Uzm. Dr. Hakan Tolga Turgay
Radyasyon Onkolojisi   
Uzm. Dr. Taner Ceylan Uzm. Dr. Taner Ceylan
Üroloji

Gruplar Tümü
Güzel Yarınlar İçin Güzel Yarınlar İçin
İkinci Bahar İkinci Bahar
Fitness Fitness
Sağlık 365 Uzman TVSağlık 365 Yeditepe Üniversitesi Göz HastalıklarıSağlık 365 Yeditepe Üniversitesi HastanesiSağlık 365 Aile Hekimliği EnstütüsüSağlık 365 Akademik Geriatri DerneğiSağlık 365 Allen CarrSağlık 365 Anadolu HastanesiSağlık 365 DataportSağlık 365 Dünyagöz HastanesiSağlık 365 Eczacıbaşı Evde BakımSağlık 365 Este 7 Estetik BirimiSağlık 365 Güneş Tıp KitabeviSağlık 365 Hacettep ÜniversitesiSağlık 365 Ilaç Endüstrisi İş Verenler SendikasıSağlık 365 Infinity TeknologySağlık 365 IntelSağlık 365 Madalyon Psikiyatri MerkeziSağlık 365 Medical ParkSağlık 365 MedyaSoftSağlık 365 Memorial Sağlık GrubuSağlık 365 PancomSağlık 365 PromedSağlık 365 RNASağlık 365 RdayolojiOnlineSağlık 365 SEISSağlık 365 SIEMENSSağlık 365 Sağlıklı Yaşam DergisiSağlık 365 Siemens AkademiSağlık 365 Sirius BilişimSağlık 365 Sports InternatioanlSağlık 365 T.C Yeditepe ÜniversitesiSağlık 365 The LifeCoSağlık 365 Türk Kalp VkfıSağlık 365 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Saglik365 sitesinin içerik ve platform yönetimi Done İletişim ve Bilgi Sistemleri A.Ş. tarafından yürütülmektedir

Ana Sayfa | Sağlığım | Hakkımızda | Üye Girişi | SSS
Bu site en iyi 1024x768 veya üstü çözünürlükte ve Internet Explorer 7.0 Tarayıcı ile izlenebilir